GMGT

Cung cấp năng lượng cho trái đất trong tương lai

Thế kỷ mới - Năng lượng mới - Trật tự mới

Năng lượng xanh quốc gia

Hạnh phúc trong cuộc sống

Đầu ra trạm

0

KW

Công suất điện

0

MWh

Sản xuất năng lượng xanh

0

tonne CO2eq

Giảm khí thải

0

Trees

Trồng cây mới

Khác

Blockchain năng lượng xanh

 • Microgrid là gì?

  Micro-grid dùng để chỉ một hệ thống truyền tải và phân phối điện quy mô nhỏ, bao gồm: cung cấp điện phân tán, thiết bị lưu trữ năng lượng, thiết bị chuyển đổi năng lượng, tải liên quan và các thiết bị giám sát và bảo vệ. Đó là một hệ thống tự trị có thể đạt được sự tự kiểm soát, bảo vệ và quản lý. Nó có thể được kết nối với lưới bên ngoài hoặc chạy cách ly. Đây là một phần quan trọng của lưới điện thông minh.

 • Công nghệ blockchain là gì ??

  Blockchain được coi là sự đổi mới công nghệ đột phá nhất kể từ khi phát minh ra Internet. Nó dựa vào các thuật toán phân cấp thông minh về mật mã và toán học. Nó có thể được sử dụng trên Internet nơi niềm tin không thể được thiết lập mà không có sự can thiệp của bất kỳ trung tâm bên thứ ba nào. Những người tham gia có thể đạt được sự đồng thuận để giải quyết vấn đề cung cấp niềm tin và giá trị đáng tin cậy với chi phí rất thấp.

 • Microgrid + Blockchain

  Nó kết hợp các đặc điểm phi tập trung của hai đặc tính. Microgrid là một hệ thống tự trị có thể thực hiện tự kiểm soát, bảo vệ và quản lý. Kết hợp với chính blockchain, thông qua tính toán và lưu trữ phi tập trung, mỗi nút thực hiện việc tự xác minh thông tin, truyền và quản lý và áp dụng các tài sản vật lý vào Blockchain.

Khác

Về chúng tôi

 • Công ty TNHH Công Nghệ Microgrid GMGT Toàn Cầu
 • Một công ty hoạt động trong các công nghệ xanh thân thiện với môi trường
 • Một nhóm các đối tác quốc tế có đam mê phát triển công nghệ blockchain
 • Một đội quản lý kỹ thuật năng lượng tái tạo chuyên nghiệp
 • Một nhóm nghiên cứu đa chuyên môn có kinh nghiệm
 • Một sự kết hợp với một sứ mệnh cao cả

  Phấn đấu thiết lập công nghệ Blockchain trong ngành năng lượng tái tạo và kết hợp năng lượng tái tạo với công nghệ Internet để xây dựng một hệ thống Microgrid toàn cầu nhằm đạt được sự phân cấp lưới điện, đạt được mục tiêu của mọi người điều là một công ty năng lượng.

Để tìm hiểu thêm

Tin tức

Để tìm hiểu thêm